Itineraris d'èxit i abandonament en la Formació Professional

L'equip investigador

Dra. Francesca Salvà Mut

Professora Titular d'Universitat. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (Investigadora Principal)

Dr. Jaume Sureda Negre

Catedràtic d'universitat. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dra. Maria Teresa Adame Obrador

Professora Titular d'Universitat. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dr. Rubén Comas Forgas

Professor contractat doctor. Dpt Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dr. Òscar Mas Torelló

Professor Titular d'Universitat (Interí). Dpt. de Pedagogia Aplicada

Dra. Mercè Morey López

Professora Contratada Doctora Interina. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dr. Bartomeu Mut Amengual

Professor Ajudant Doctor. Dpt Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dr. Miquel F. Oliver Trobat

Professor Titular d'Universitat. Dpt. de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dra. Patricia Olmos Rueda

Investigadora Postdoctoral. Dpt. Pedagogia Aplicada

Dra. Maria Isabel Pomar Fiol

Professora Titular d'Universitat. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dra. Inmaculada Sureda García

Professora Titular d'Universitat. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Dra. Maria Tugores Ques

Professora Titular d'Universitat. Dpt. d'Economia Aplicada

Dra. Danielle Desmarais

Professora Titular d'Universitat de la Université du Québec à Montréal (Canadà). Facultat de Ciències Humanes

Dra. Barbara Duc

Investigadora Senior. Institut Universitari Federal per a la Formació Professional (Suïssa)

Dra. Nadia Lamanra

Responsable de Recerca. Institut Universitari Federal per a la Formació Professional (Suïssa)

Antoni Cerdà Navarro

Contratat Predoctoral FPI

Dra. Carme Pinya Medina

Professora ajudant. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Olaya Álvarez García

Professora associdada. Dpt. Pedagogia Aplicada i Psicologoa de l'Educació

Caterina Thomàs

Leonor Guerrero Coll

Contratada Tècnic Superior